هم اکنون جاده های استان باز و ترافیک روان است / تصادف محور دامغان ـ جندق خسارت جانی نداشت